Royal Siam Printing

พิมพ์นามบัตร ขนาด 9 ซม. x 5.5 ซม.

-พิมพ์ 4/4 สี

-เคลือบ PVC Matt

-พิมพ์ 2 ด้าน

-ราคา 4 TB

-พร้อมไฟล์ AI

-ขั้นต่ำ 500 ใบ 2,000 TB

ตัวอย่างนามบัตร

 ติดต่อ BDM Tor 0973057872