Shopping Bag Rainbow

กระเป๋าสีรุ้ง ไม่มีซิบ ใส่ของได้จุใจ แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา ทำจากไนล่อน
เหมาะกับทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะใส่ของ เดินทางท่องเที่ยว ถ่ายรูปชิค ๆ
หรือจะเป็นคุณแม่บ้านใช้จ่ายตลาด