Spa

มี 3 สาขา ให้เลือกใช้บริการ

1.Tarntara Spa Phuket

2.Talanda Spa Salaya Nakhonpathom

3.Talanda massage and relax Bang Khae