Lhong Mala(หลงหม่าล่า)

TV : 500.-
MTV มีอายุ 3 เดือน นับจากวันออกบัตร

มีความแซป ให้ท่าน 20 ใบ /เดือนเท่านั้น.....

(รับประทานที่ร้านเท่านั้น)


เผ็ด ซ่า แน่นไปด้วยเครื่องเทศและวัตถุดิบจัดเต็ม!! มาปากเบินกันให้สุด
: ซอย สาทร 11 กรุงเทพฯ
( ร้านอยู่ท้ายซอยทางขวามือตรงข้ามเซเว่น ,วันเวย์เซ็นหลุย์)
ทุกวัน 11.30-22:00 น.