จุลินทรีย์ อี เอ็ม เบส EM. BASE ชนิดน้ำ

ลินทรีย์ EM.BASE มีคุณประโยชน์ ดังนี้
1. การแก้ปัญหาด้านการเกษตร
2. การแก้ปัญหาด้านปศุสัตว์ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ
3. การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

วิธีการใช้จุลินทรีย์ EM.BASE ใช้กับพืช + ผัก
1. ในภาวะปกติ ใช้อัตราส่วน 1 : 200 คือ EM.BASE 1 ส่วน และน้ำสะอาด 200 ส่วน ฉีดพ่นหรือรดพืชผัก ต้นไม้ ทุกชนิด ทุก 7 วัน หรือสามารถขยายได้ คือ ใช้ EM.BASE 1 ลิตร กากน้ำตาล ( Molass ) 1 ลิตร และ น้ำสะอาด 25 ลิตร หมักปิดฝาทิ้งไว้ 5 – 7 วัน แล้วนำมาใช้ผสมน้ำสะอาด 1 : 200 รดพืชผักได้ เหมือนข้อ 1.1 แล้ว ควรใช้ให้หมดโดยเร็ว ถ้ามีกลิ่นเหม็นแสดงว่า ภาชนะปิดหรือน้ำไม่สะอาด ให้ทำใหม่อีกครั้ง
2. เมื่อเกิดโรครากเน่า หรือ แมลงระบาด ให้ใช้อัตราส่วน 1 : 1000 ฉีดพ่นวันเว้นวันจนกว่าจะหยุดระบาด ( ใช้อัตราส่วน 1 : 50 ทาบริเวณรากเน่า โคนเน่าได้เลย )

ใช้ปรับสภาพน้ำ และ บำบัดน้ำเสีย
อัตราใช้ 10 ลิตร / ปริมาณน้ำเสีย 10 ลบม. ใส่ทุกๆ 7 วัน ต่อ ครั้ง
ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ

จุลินทรีย์ อีเอ็ม เบส ขนาดบรรจุ 1 ลิตร ราคาลิตรละ 90 TB
สั่ง 10 ขวด ส่งฟรีทาง Kerry