กระทะหินจากเกาหลี

กระทะหินจากเกาหลี 28 CM. พร้อมฝากระจกปิด

ราคา 2,350 TB
Available 10 units รับสินค้าเองที่สุขาภิบาล


ดูคลิปเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=11cfdgUc6OM